บรรยายพิเศษ วิชากระบวนทัศน์ วันที่ 29 เมษายน 2562
IMG_3697
IMG_3698
IMG_3700
IMG_3701
IMG_3702
1IMG_3703
IMG_3707
IMG_3708