นำเสนอรายงานวิเคราะห์อุบัติการณ์ และประเมินผล การฝึกบริหารการพยาบาล รุ่น70 วันที่ 9 มี.ค 62

1IMG 2315 IMG 2309 IMG 2310 IMG 2317
IMG 2318 IMG 2321 IMG 2323 IMG 2324
IMG 2325 IMG 2331 IMG 2332 IMG 2336
IMG 2338 IMG 2339 IMG 2340 IMG 2342
IMG 2343 IMG 2345