วิทยาลัยได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562

1DSCF7198 1IMG 1257 2DSCF7185 3IMG 1957
DSCF7143 DSCF7145 DSCF7153 DSCF7154
DSCF7156 DSCF7157 DSCF7161 DSCF7169
DSCF7173 DSCF7179 DSCF7180 DSCF7181
DSCF7188 DSCF7191 DSCF7197 DSCF7200
DSCF7205 DSCF7206 DSCF7209 DSCF7216
DSCF7226 DSCF7233 DSCF7234 DSCF7235
DSCF7236 DSCF7243 DSCF7249 DSCF7256
DSCF7264 DSCF7272 DSCF7273 DSCF7282
DSCF7296 DSCF7299 DSCF7302 DSCF7309
IMG 1253 IMG 1256 IMG 1259 IMG 1270
IMG 1272 IMG 1300 IMG 1307 IMG 1308
IMG 1313 IMG 1314 IMG 1318 IMG 1335
IMG 1341 IMG 1354 IMG 1364 IMG 1367
IMG 1375 IMG 1388 IMG 1394 IMG 1416
IMG 1419 IMG 1424 IMG 1429 IMG 1433
IMG 1437 IMG 1439 IMG 1440 IMG 1461
IMG 1462 IMG 1522 IMG 1523 IMG 1526
IMG 1528 IMG 1529 IMG 1534 IMG 1538
IMG 1539 IMG 1541 IMG 1547 IMG 1552
IMG 1561 IMG 1636 IMG 1637 IMG 1644
IMG 1647 IMG 1649 IMG 1657 IMG 1667
IMG 1672 IMG 1925 IMG 1926 IMG 1929
IMG 1941 IMG 1943 IMG 1947 IMG 1949
IMG 1952 IMG 1960 IMG 1962 IMG 1964
IMG 1981 IMG 1983 IMG 1984 IMG 1990
IMG 1992