โครงการ สร้างพยาบาลสมรรถนะสูง จิตมุ่งบริการ มีมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาทักษารคิดเชิงมโนทัศน์ (ตามRoad Map) น.ศ ชั้นปีที่ 1รุ่น 72 วันที่ 21-28 ก.พ 62

IMG 2618 IMG 2620 IMG 2172 IMG 2175
IMG 2176 3IMG 2177 2IMG 2181 IMG 2189
IMG 2192 IMG 2194 IMG 2195 IMG 2197
IMG 2199 IMG 2201 IMG 2255 IMG 2258
IMG 2259 IMG 2261 IMG 2262 IMG 2264
IMG 2265 IMG 2267 IMG 2274 IMG 2284
IMG 2292 IMG 2298 IMG 2299 IMG 2304
IMG 2285 IMG 2282 IMG 2280 IMG 2276
IMG 2260 IMG 2252 IMG 2250 IMG 2188
1IMG 2613 IMG 2648 IMG 2646 IMG 2638
IMG 2636 IMG 2634 IMG 2633 IMG 2624
IMG 2305 IMG 2301 IMG 2296 IMG 2289
IMG 2287 IMG 2287