ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Reflective Thinking ระหว่างวันที่11-12 กุมภาพันธ์ 2562

1IMG 1397 IMG 1348 IMG 1350 IMG 1355
IMG 1357 IMG 1358 IMG 1360 IMG 1363
IMG 1373 IMG 1400 IMG 1404 IMG 1405
IMG 1406 IMG 1407 IMG 1412 IMG 1414
IMG 1420 IMG 1425 IMG 1429 IMG 1430
IMG 1431 IMG 1432 IMG 1433 IMG 1450
IMG 1452 IMG 1458 IMG 1459 IMG 1460
IMG 1461 IMG 1462 IMG 1466 IMG 1468
IMG 1470 IMG 1474 IMG 1475 IMG 1482
IMG 1485 IMG 1486 IMG 1489 IMG 1500
IMG 1502 IMG 1504 IMG 1507 IMG 1510
IMG 1514 IMG 1517 IMG 1519 IMG 1522
IMG 1524