ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการตัดสินใจ และการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ก.พ 62

IMG 1053  IMG 1052  IMG 1051  IMG 1050 
IMG 1049  IMG 1048  IMG 1047  IMG 1046 
IMG 1045  IMG 1062  IMG 1061  IMG 1060 
IMG 1059