กิจกรรมฝึกการช่วยชีวิตสำหรับนักศึกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562