ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 14 มกราคม 2562

1IMG 9320 2IMG E9347 3IMG E9300 IMG 9279
IMG 9280 IMG 9285 IMG 9317 IMG 9332
IMG 9339 IMG E9273 IMG E9281 IMG E9282
IMG E9283 IMG E9284 IMG E9285 IMG E9288
IMG E9289 IMG E9290 IMG E9292 IMG E9293
IMG E9295 IMG E9296 IMG E9315 IMG E9324
IMG E9328