กิจกรรมวันกิจการนักศึกษา และวิทยาลัยคุณธรรม ในโครงการลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่า ด้วยวิถีความพอเพียง วันที่ 18 ธันวาคม 2561