พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร นศ.พยบ รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561