พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561