พิธีปิดหลักสูตรครูพี่เลี้ยง ER (ฉุกเฉิน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

0IMG E5034 1IMG E5108 2IMG E5059 3IMG E5039
IMG E5004 IMG E5009 IMG E5011 IMG E5015
IMG E5017 IMG E5021 IMG E5029 IMG E5036
IMG E5043 IMG E5045 IMG E5048 IMG E5049
IMG E5050 IMG E5051 IMG E5052 IMG E5053
IMG E5054 IMG E5055 IMG E5056 IMG E5057
IMG E5058 IMG E5060 IMG E5061 IMG E5062
IMG E5063 IMG E5064 IMG E5065 IMG E5066
IMG E5067 IMG E5068 IMG E5069 IMG E5070
IMG E5071 IMG E5072 IMG E5073 IMG E5074
IMG E5075 IMG E5076 IMG E5077 IMG E5078
IMG E5079 IMG E5080 IMG E5081 IMG E5082
IMG E5085 IMG E5090 IMG E5094 IMG E5096
IMG E5099 IMG E5101 IMG E5105 IMG E5109
IMG E5110 IMG E5113 IMG E5116 IMG E5117
IMG E5118 IMG E5122 IMG E5123