พิธี บายศรีสู่ขขวัญ '' แคทลียาช่อที่ 73'' วันที่ 24 สิงหาคม 2561