ภาพกิจกรรม แนะแนวการศึกษา ''โครงการค่ายสานฝันวัยใส ''มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธรัฐบุรุษ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วันที่ 21 กรกฏาคม 2561