ค่ายแนะแนวสานฝันวัยใส จ.เลย วันที่ 30 มิถุนายน 2561

IMG 9851 IMG 9857 IMG 9856 IMG 9854
IMG 9853 IMG 9852