พิธีรับมอบทรานสคริปประจำปี 2560 รุ่น 69 วันที่ 25 พ.ค 61