ประชุมยุทธศาตร์และพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 7 วันที่ 20-21 เมษายน 2561

IMG 4579 IMG 4580 IMG 4582 IMG 4583
IMG 4584 IMG 4586 IMG 4591 IMG 4594
IMG 4600 IMG 4601 IMG 4602 IMG 4606
IMG 4607 IMG 4610 IMG 4611 IMG 4613
IMG 4615 IMG 4616 IMG 4620 IMG 4621
IMG 4622 IMG 4626 IMG 4630 IMG 4638
IMG 4642 IMG 4643 IMG 4646 IMG 4654