ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจอาจารย์ '' เรื่องการรองรับสถาบันจากสภาการพยาบาล'' วันที่ 19-20 มีนาคม 2561

IMG 2228 IMG 2230 (177) IMG 2232 IMG 2235
IMG 2236 IMG 2237 IMG 2238 IMG 2240
IMG 2242 IMG 2255 IMG 2257 IMG 2260
IMG 2265 IMG 2266 IMG 2268 IMG 2270
IMG 2276 IMG 2279 (185) IMG 2281 IMG 2285
IMG 2286 IMG E2279 IMG E2282