กิจกรรมสัมนา '' เรื่อง RDU เท่าทันปลอดภัยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล '' โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 68 ณ หอประชุมศรีนครินทรารักษ์ วันที่ 19 มีนาคม 2561

0.0IMG 1570 0.00IMG 1903 0.1IMG 1802 0.2IMG 1841
0.3IMG 1842 0.4IMG 1849 2IMG 1599 3IMG 1593
4IMG 1625 5IMG 1615 7IMG 1606 8IMG 1603
9IMG 1627 10IMG 1647 11IMG 1649 12IMG 1651
13IMG 1655 14.0.1IMG 1807 14.0IMG 1806 14.1IMG 1656
15IMG 1657 16IMG 1658 17IMG 1659 18IMG 1660
19IMG 1661 20IMG 1662 21IMG 1663 22IMG 1664
23IMG 1669 24IMG 1670 25IMG 1671 26IMG 1672
27IMG 1673 28IMG 1674 29IMG 1675 30IMG 1676
IMG 1556 IMG 1558 IMG 1559 IMG 1562
IMG 1565 IMG 1571 IMG 1573 IMG 1578
IMG 1579 IMG 1580 IMG 1582 IMG 1583
IMG 1586 IMG 1587 IMG 1589 IMG 1595
IMG 1607 IMG 1608 IMG 1610 IMG 1617
IMG 1618 IMG 1652 IMG 1653 IMG 1654
IMG 1665 IMG 1667 IMG 1677 IMG 1678
IMG 1680 IMG 1681 IMG 1688 IMG 1689
IMG 1690 IMG 1691 IMG 1692 IMG 1693
IMG 1696 IMG 1698 IMG 1700 IMG 1701
IMG 1702 IMG 1703 IMG 1704 IMG 1705
IMG 1706 IMG 1708 IMG 1715 IMG 1716
IMG 1720 IMG 1726 IMG 1730 IMG 1731
IMG 1732 IMG 1739 IMG 1741 IMG 1743
IMG 1748 IMG 1750 IMG 1752 IMG 1762
IMG 1769 IMG 1771 IMG 1775 IMG 1778
IMG 1779 IMG 1783 IMG 1784 IMG 1787
IMG 1792 IMG 1794 IMG 1805 IMG 1808
IMG 1833 IMG 1838 IMG 1846 IMG 1847
IMG 1850 IMG 1851 IMG 1853 IMG 1854
IMG 1858 IMG 1862 IMG 1865 IMG 1868
IMG 1871 IMG 1874 IMG 1879 IMG 1880
IMG 1881 IMG 1882 IMG 1885 IMG 1887
IMG 1888 IMG 1889 IMG 1891 IMG 1895
IMG 1898 IMG 1900 IMG 1901