ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ osce น.ศ ปี 4 รุ่นที่ 69 วันที่ 12 มีนาคม 2561

IMG 1310 (58) IMG 1313 (59) IMG 1314 IMG 1315 (61)
IMG 1316 (62) IMG 1317 (63) IMG 1319 IMG 1320 (65)
IMG 1321