การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์อุบัติการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงการบริหารการพยาบาล วันที่ 2 มีนาคม 2561

1IMG 0961 2IMG 0920 3IMG 0867 IMG 0854 (78)
IMG 0857 IMG 0861 IMG 0862 IMG 0863
IMG 0864 IMG 0865 (81) IMG 0874 IMG 0876
IMG 0878 IMG 0880 IMG 0882 IMG 0889 (85)
IMG 0891 IMG 0892 IMG 0896 IMG 0901
IMG 0908 IMG 0922 (89) IMG 0922 IMG 0923
IMG 0927 (94) IMG 0927 IMG 0930 (95) IMG 0955
IMG 0956 IMG 0958