กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ น.ศ และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

IMG 0518 IMG 0517 IMG 0515 IMG 0496
IMG 0486 IMG 0481 IMG 0477 IMG 0468
IMG 0456 IMG 0451 IMG 0448 IMG 0595
IMG 0594 IMG 0591 IMG 0589 IMG 0582
IMG 0581 IMG 0580 IMG 0578 IMG 0572
IMG 0568 IMG 0567 IMG 0566 IMG 0565
IMG 0564 IMG 0562 IMG 0560 IMG 0540
IMG 0533