กิจกรรมรับมอบทุน (ทุนตามรอยสมเด็จญ่า ) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561