ภาพกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา และประชาสัมพันธ์ นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม 28 พฤษภาคม 2561