ภาพสัมนาเรื่อง Special Lecture and reserch collabration วันที่ 10 มกราคม 2561