บรรยายพิเศษ รู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ โดย อาจารย์ กัลปังหา โชสิวสกุล วันที่ 19 ธันวาคม 2560