ภาพกิจกรรมงานร่วมแสดงความยินดี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ วันที่ 14 ธันวาคม 2560