คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก วพบ.ตรัง และ วพบ.กรุง ร่วมส่ง และต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร. ขวัญตา บุญวาศ ประจำที่ วพบ.กรุงเทพ วันที่ 1 ธันวาคม 2560