พิธีเปิดต้อนรับนักศึกษาบาหลี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560