ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560

DSC 7172 1DSC 7164 DSC 7161 DSC 7162
DSC 7163 DSC 7165 DSC 7166 DSC 7167
DSC 7168 DSC 7169 DSC 7170 DSC 7171
DSC 7173 DSC 7174 DSC 7176 DSC 7179
DSC 7180 DSC 7182 DSC 7184 DSC 71793
DSC 718133 DSC 7185333