กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ เจ้าภาพโดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐