กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๙ เจ้าภาพโดย_ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560