ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการคิด 23 มิ.ย 60

DSC 0138 DSC 0116 DSC 0143 DSC 0152
DSC 0154 DSC 0157 DSC 0158 DSC 0162
DSC 0130 DSC 0129 DSC 0128 DSC 0127
DSC 0126 DSC 0125 DSC 0124 DSC 0122
DSC 0121 DSC 0120 DSC 0111 DSC 0165
DSC 0164 DSC 0161 DSC 0160 DSC 0159
DSC 0156 DSC 0155 DSC 0153 DSC 0151
DSC 0150 DSC 0149 DSC 0148 DSC 0147
DSC 0146 DSC 0145 DSC 0144 DSC 0142
DSC 0141 DSC 0140 DSC 0139 DSC 0132
DSC 0131