ภาพกิจกรรม ประชุมหัวข้อเรื่อง PBL วันที่ 16 มิถุนายน 2560

DSC 6336 DSC 6323 DSC 6325 DSC 6326
DSC 6327 DSC 6328 DSC 6329 DSC 6330
DSC 6332 DSC 6333 DSC 6334 DSC 6335
DSC 6337 DSC 6338 DSC 6339 DSC 6340
DSC 6341 DSC 6342 DSC 6343 DSC 6344
DSC 6345 DSC 6346 DSC 6347 DSC 6348
DSC 6349 DSC 6350 DSC 6351 DSC 6352