ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสู่การเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพสูง วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560

1DSCF4129 2DSCF4137 2DSCF4140 2DSCF4149
5DSCF4153 8DSC 6082 DSCF4127 DSCF4130
DSCF4131 DSCF4132 DSCF4133 DSCF4134
DSCF4135 DSCF4139 DSCF4141 DSCF4142
DSCF4143 DSCF4144 DSCF4145 DSCF4146
DSCF4147 DSCF4148 DSCF4150 DSCF4152
DSCF4155 DSCF4156 DSCF4157 DSCF4158
DSCF4159 DSCF4160 DSCF4161 DSCF4162
DSCF4163 DSCF4164 DSCF4165 DSCF4166
DSCF4167 DSCF4168 DSCF4169 DSCF4170
DSCF4171 DSCF4172 DSCF4173 DSCF4174
DSCF4175 DSCF4176 DSCF4177 DSCF4178
DSCF4179 DSCF4180 DSCF4181 DSCF4182
DSC 6066 DSC 6067 DSC 6068 DSC 6069
DSC 6070 DSC 6071 DSC 6072 DSC 6073
DSC 6074 DSC 6075 DSC 6076 DSC 6079
DSC 6080 DSC 6083