โครงการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (การสัมนาอาจารย์) 12 มิถุนายน 2560

DSC 6277 DSC 6279 DSC 6280 DSC 6281
DSC 6282 DSC 6283 DSC 6284 DSC 6285
DSC 6286 DSC 6287 DSC 6288 DSC 6289
DSC 6290 DSC 6292 DSC 6293 DSC 6295
DSC 6296 DSC 6297 DSC 6298 DSC 6299
DSC 6300 DSC 6302 DSC 6303 DSC 6304
DSC 6305 DSC 6306 DSC 6307 DSC 6308
DSC 6309 DSC 6312 DSC 6313 DSC 6314
IMG 8099 IMG 8101 IMG 8102 IMG 8103
IMG 8107 IMG 8109 IMG 8113 IMG 8115
IMG 8120 IMG 8121 IMG 8126 IMG 8128
IMG 8129 IMG 8130