กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

1 2DSC 6221 3DSC 6219 4DSC 6223
5DSC 6225 6DSC 6217 7DSC 6236 8DSC 6222
9IMG 8097 DSC 6215 DSC 6218 DSC 6220
DSC 6224 DSC 6226 DSC 6227 DSC 6228
DSC 6229 DSC 6230 DSC 6231 DSC 6232
DSC 6233 DSC 6234 DSC 6235 DSC 6237
DSC 6238 DSC 6239 DSC 6240 DSC 6241
DSC 6242 DSC 6243 DSC 6244 DSC 6245
DSC 6246 DSC 6247 DSC 6248 DSC 6251
DSC 6252 DSC 6253 DSC 6254 DSC 6255
DSC 6256 DSC 6257 DSC 6258 DSC 6259
DSC 6260 DSC 6261 DSC 6262 DSC 6263
DSC 6264 DSC 6265 DSC 6266 DSC 6267
DSC 6268 DSC 6269 DSC 6270 DSC 6271
DSC 6272 DSC 6273 DSC 6274 DSC 6275
IMG 8037 IMG 8039 IMG 8041 IMG 8045
IMG 8050 IMG 8051 IMG 8054 IMG 8056
IMG 8057 IMG 8059 IMG 8061 IMG 8072
IMG 8074 IMG 8081 IMG 8083 IMG 8085
IMG 8093