งานรำลึก 106 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว และทำบุญอาคารเรียน อ.1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

1DSC 6190 2DSC 6187 3DSC 6188 4DSC 6214
5DSC 6221 6DSC 6218 7DSC 6231 8DSC 6233
9DSC 6234 10DSC 6261 11DSC 6200 DSC 6177
DSC 6178 DSC 6179 DSC 6180 DSC 6181
DSC 6182 DSC 6183 DSC 6184 DSC 6185
DSC 6191 DSC 6192 DSC 6193 DSC 6194
DSC 6195 DSC 6196 DSC 6197 DSC 6198
DSC 6199 DSC 6201 DSC 6202 DSC 6204
DSC 6205 DSC 6206 DSC 6207 DSC 6208
DSC 6209 DSC 6210 DSC 6211 DSC 6212
DSC 6213 DSC 6216 DSC 6217 DSC 6220
DSC 6222 DSC 6223 DSC 6224 DSC 6225
DSC 6226 DSC 6227 DSC 6228 DSC 6229
DSC 6236 DSC 6237 DSC 6238 DSC 6239
DSC 6240 DSC 6241 DSC 6242 DSC 6243
DSC 6244 DSC 6245 DSC 6246 DSC 6247
DSC 6249 DSC 6250 DSC 6251 DSC 6252
DSC 6253 DSC 6254 DSC 6255 DSC 6256
DSC 6257 DSC 6258 DSC 6259 DSC 6262
DSC 6263 DSC 6264 DSC 6265 DSC 6266