กิจกรรม 5 ส หอพัก ปี 1 และ ปี 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

IMG 7043 IMG 7050 IMG 7042 IMG 7044
IMG 7045 IMG 7046 IMG 7047 IMG 7048
IMG 7049 IMG 7051 IMG 7052 IMG 7053
IMG 7054 IMG 7055 IMG 7057 IMG 7058
IMG 7059 IMG 7060 IMG 7061 IMG 7062
IMG 7063 IMG 7064 IMG 7065 IMG 7066
IMG 7067 IMG 7068 IMG 7070 IMG 7071
IMG 7072 IMG 7073 IMG 7074 IMG 7076
IMG 7094 IMG 7095