ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วพบ.กรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

DSC 0327 DSC 0283 DSC 0284 DSC 0288
DSC 0289 DSC 0290 DSC 0291 DSC 0292
DSC 0293 DSC 0294 DSC 0295 DSC 0296
DSC 0298 DSC 0300 DSC 0301 DSC 0302
DSC 0304 DSC 0305 DSC 0306 DSC 0307
DSC 0308 DSC 0309 DSC 0310 DSC 0311
DSC 0317 DSC 0319 DSC 0321 DSC 0323
DSC 0326 DSC 0333 DSC 0334 DSC 0335.2
DSC 0336.1 DSC 0339 DSC 0346 DSC 0347
DSC 0349 DSC 0350 DSC 0352 DSC 0353
DSC 0355 DSC 0357 DSC 0358 DSC 0363
DSC 0366 DSC 0369 DSC 0370 DSC 0372
IMG 7473 IMG 7475 IMG 7477 IMG 7479
IMG 7484 IMG 7487 IMG 7490 IMG 7492
IMG 7494 IMG 7495 IMG 7496 IMG 7556
IMG 7557