กิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

DSCF3861 DSCF3814 DSCF3817 DSCF3819
DSCF3822 DSCF3825 DSCF3828 DSCF3831
DSCF3834 DSCF3837 DSCF3840 DSCF3843
DSCF3846 DSCF3849 DSCF3851 DSCF3852
DSCF3853 DSCF3854 DSCF3855 DSCF3856
DSCF3857 DSCF3858 DSCF3859 DSCF3860
DSCF3863 DSCF3868 DSCF3869 DSCF3870
DSCF3871 DSCF3872 DSCF3873 DSCF3874
DSCF3875 DSCF3876 DSCF3877 DSCF3878