ประชุม สมรรถนะหลักของ วพก วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

DSCF3807 DSCF3768 DSCF3769 DSCF3770
DSCF3771 DSCF3773 DSCF3776 DSCF3784
DSCF3786 DSCF3787 DSCF3788 DSCF3789
DSCF3790 DSCF3791 DSCF3792 DSCF3793
DSCF3794 DSCF3797 DSCF3799 DSCF3801
DSCF3803