มุฑิตาจิตคณาจารย์ โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

1DSC 5977 2DSC 6000 3DSC 6002 4DSC 6022
5DSC 6023 6DSC 6026 7DSC 6027 8DSC 5991
8DSC 5993 9DSC 6004 DSC 5978 DSC 5979
DSC 5980 DSC 5981 DSC 5982 DSC 5983
DSC 5984 DSC 5985 DSC 5986 DSC 5987
DSC 5988 DSC 5989 DSC 5990 DSC 5992
DSC 5994 DSC 5995 DSC 5996 DSC 5997
DSC 5998 DSC 5999 DSC 6003 DSC 6005
DSC 6006 DSC 6008 DSC 6010 DSC 6011
DSC 6012 DSC 6013 DSC 6014 DSC 6015
DSC 6017 DSC 6018 DSC 6019 DSC 6020
DSC 6028 DSC 6029 DSC 6030 DSC 6031
DSC 6032 DSC 6033 DSC 6034 DSC 6035
DSC 6036