พิธีอำลาสมเด็จย่า รุ่นที่_68 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

DSC 5853 DSC 5854 DSC 5855 DSC 5856
DSC 5857 DSC 5858 DSC 5859 DSC 5860
DSC 5861 DSC 5864 DSC 5866 DSC 5867
DSC 5868 DSC 5869 DSC 5870 DSC 5871
DSC 5872 DSC 5873 DSC 5874 DSC 5875
DSC 5877 DSC 5879 DSC 5880 DSC 5882
DSC 5883 DSC 5884 DSC 5886 DSC 5887
DSC 5888 DSC 5889 DSC 5890 DSC 5891
DSC 5892 DSC 5893 DSC 5894 DSC 5895
DSC 5896 DSC 5898 DSC 5900 DSC 5901
DSC 5902 DSC 5903 DSC 5904 DSC 5905
DSC 5906 DSC 5907 DSC 5908 DSC 5909
DSC 5910 DSC 5911 DSC 5913 DSC 5914
DSC 5915 DSC 5916 DSC 5917 DSC 5918
DSC 5919 DSC 5920 DSC 5921 DSC 5922
DSC 5923 DSC 5924 DSC 5925 DSC 5926
DSC 5927 DSC 5928 DSC 5929 DSC 5931
DSC 5933 DSC 5934 DSC 5935 DSC 5936
DSC 5937 DSC 5938 DSC 5939 DSC 5940
DSC 5941 DSC 5942 DSC 5943 DSC 5944
DSC 5945 DSC 5946 DSC 5947 DSC 5948
DSC 5949 DSC 5950 DSC 5951 DSC 5952
DSC 5953 DSC 5954 DSC 5955 DSC 5956
DSC 5957 DSC 5958 DSC 5959 DSC 5960
DSC 5961 DSC 5962 DSC 5963 DSC 5964
DSC 5965 DSC 5966 DSC 5967 DSC 5968
DSC 5969 DSC 5970 DSC 5971 DSC 5972
DSC 5973 DSC 5974 DSC 5975 IMG 7268
IMG 7269 IMG 7270 IMG 7271 IMG 7272
IMG 7275 IMG 7276 IMG 7277