ประมวลภาพกิจกรรมพยาบาลภูฐาน Maternity Services and Sexual Reproductive Health On May 14th - 19th 2017

DSCF2966 DSCF2965 DSCF2967 DSCF2968
DSCF2969 DSCF2970 DSCF2971 DSCF2972
DSCF2974 DSCF2975 DSCF2976 DSCF2977
DSCF2978 DSCF2979 DSCF2981 DSCF2982
DSCF2984 DSCF2985 DSCF2986 DSCF2987
DSCF2989 DSCF2991 DSCF2992 DSCF2994
DSCF2995 DSCF2996 DSCF2997 DSCF2998
DSCF2999 DSCF3001 DSCF3002 DSCF3004
DSCF3005 DSCF3007 DSCF3009 DSCF3010
DSCF3011 DSCF3012 DSCF3014 DSCF3015
DSCF3016 DSCF3017 DSCF3019 DSCF3020
DSCF3021 DSCF3022 DSCF3024 DSCF3025
DSCF3026 DSCF3028 DSCF3029 DSCF3030
DSCF3031 DSCF3032 DSCF3033 DSCF3034
DSCF3035 DSCF3036 DSCF3037 DSCF3038
DSCF3039 DSCF3040 DSCF3041 DSCF3042
DSCF3043 DSCF3044 DSCF3046 DSCF3047
DSCF3048 DSCF3050 DSCF3052 DSCF3053
DSCF3054 DSCF3056 DSCF3058 DSCF3059
DSCF3060 DSCF3061 DSCF3062 DSCF3063
DSCF3064 DSCF3065 DSCF3066 DSCF3068
DSCF3069 DSCF3071 DSCF3072 DSCF3073
DSCF3074 DSCF3076 DSCF3078 DSCF3080
DSCF3081 DSCF3082 DSCF3083 DSCF3178
DSCF3182 DSCF3183 DSCF3184 DSCF3185
DSCF3186 DSCF3187 DSCF3188 DSCF3189
DSCF3190 DSCF3192 DSCF3194 DSCF3196
DSCF3200 DSCF3201 DSCF3202 DSCF3207
DSCF3209 DSCF3211 DSCF3212 DSCF3213
DSCF3214 DSCF3215 DSCF3218 DSCF3219
DSCF3220 DSCF3221 DSCF3222 DSCF3223
DSCF3224 DSCF3226 DSCF3227 DSCF3228
DSCF3229 DSCF3230 DSCF3231 DSCF3232
DSCF3233 DSCF3234 DSCF3235 DSCF3237
DSCF3239 DSCF3245 DSCF3247 DSCF3248
DSCF3249 DSCF3250 DSCF3251 DSCF3252
DSCF3253 DSCF3254 DSCF3255 DSCF3256
DSCF3257 DSCF3258 DSCF3259 DSCF3261