กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 รุ่น 68 ระหว่างวันที่ 11,18-19 และ 23-24 พฤษภาคม 2560

IMG 7098 DSCF3150 DSCF3155 DSCF3157
DSCF3159 DSCF3160 DSCF3164 DSCF3165
DSCF3166 DSCF3168 DSCF3169 DSCF3172
DSCF3174 DSCF3175 DSCF3177 DSC 5498
DSC 5502 DSC 5503 DSC 5504 DSC 5505
DSC 5506 DSC 5507 DSC 5509 DSC 5510
DSC 5511 DSC 5512 DSC 5513 DSC 5515
DSC 5516 DSC 5517 DSC 5518 DSC 5519
DSC 5520 DSC 5521 DSC 5522 DSC 5523
DSC 5524 DSC 5527 DSC 5528 DSC 5529
DSC 5530 DSC 5531 DSC 5532 DSC 5533
DSC 5534 DSC 5535 DSC 5537 DSC 5538
DSC 5540 DSC 5771 DSC 5772 DSC 5774
DSC 5775 DSC 5776 DSC 5777 DSC 5778
DSC 5779 DSC 5780 DSC 5782 DSC 5784
DSC 5785 DSC 5786 DSC 5789 DSC 5791
DSC 5792 DSC 5793 DSC 5794 DSC 5796
DSC 5797 DSC 5798 DSC 5799 DSC 5800
DSC 5801 DSC 5804 DSC 5805 DSC 5806
DSC 5808 DSC 5809 DSC 5810 DSC 5811
DSC 5812 DSC 5813 DSC 5814 DSC 5815
DSC 5816 DSC 5817 DSC 5818 DSC 5821
DSC 5822 DSC 5823 DSC 5824 DSC 5825
DSC 5826 DSC 5827 DSC 5829 DSC 5831
DSC 5832 DSC 5833 DSC 5834 DSC 5835
DSC 5836 DSC 5837 DSC 5838 DSC 5839
DSC 5840 DSC 5841 DSC 5842 DSC 5843
DSC 5844 DSC 5845 DSC 5846 DSC 5847
DSC 5848 DSC 5849 DSC 5850 DSC 5851