สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ วันที่ 10,18พฤษภาคม 60

0-45182 1-189196 189174 189176
189198 189199 191109 2
189178 189197 ประกวดแขวนอุบะ วัดโพิ์ 170516 0031