วันที่ 8 พ.ค .60_สอบ OSCE นักศึกษาปี 4 รุ่นที่ 68_ฝ่ายวิชาการ_ดร.จินดามาศ

DSC 5388 DSC 5391 DSC 5395 DSC 5406
DSC 5416 DSC 5420 DSC 5426 DSC 5446
DSC 5476 DSC 5485 DSC 5489 IMG 6182
DSC 5490 IMG 6435 IMG 6432 IMG 6395
IMG 6390 IMG 6381 IMG 6378 IMG 6364
IMG 6361 IMG 6348 IMG 6346 IMG 6341
IMG 6328 IMG 6301 IMG 6296 IMG 6295
IMG 6276 IMG 6272 IMG 6251 IMG 6238
IMG 6231 IMG 6227 IMG 6221 IMG 6215
IMG 6213 IMG 6208 IMG 6201 IMG 6194
IMG 6192 IMG 6186 IMG 6180 IMG 6174
IMG 6172 DSC 5496 DSC 5495 DSC 5494
DSC 5488 DSC 5487 DSC 5484 DSC 5475
DSC 5473 DSC 5472 DSC 5470 DSC 5468
DSC 5467 DSC 5466 DSC 5464 DSC 5460
DSC 5458 DSC 5457 DSC 5452 DSC 5447
DSC 5444 DSC 5440 DSC 5434 DSC 5430
DSC 5418 DSC 5417 DSC 5415 DSC 5412
DSC 5410 DSC 5409 DSC 5401 DSC 5385