กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

1DSC 5582 2DSC 5561 3DSC 5560 4DSC 5557
5DSC 5576 7DSC 5623 DSC 5543 DSC 5545
DSC 5546 DSC 5547 DSC 5548 DSC 5549
DSC 5550 DSC 5551 DSC 5552 DSC 5553
DSC 5562 DSC 5563 DSC 5564 DSC 5565
DSC 5566 DSC 5567 DSC 5571 DSC 5572
DSC 5573 DSC 5575 DSC 5577 DSC 5578
DSC 5580 DSC 5583 DSC 5584 DSC 5586
DSC 5588 DSC 5589 DSC 5590 DSC 5592
DSC 5593 DSC 5597 DSC 5600 DSC 5602
DSC 5609 DSC 5610 DSC 5611 DSC 5614
DSC 5616 DSC 5618 DSC 5619 DSC 5620
DSC 5622