รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2560 อาจารย์ ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ปริ้น พาเลส วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

0.2DSC 5319 0.3IMG 5775 0.4IMG 5777 1.1IMG 6010
1.2.3IMG 5772 1.2IMG 6011 1.3DSC 5373 1.4IMG 5898
2DSC 5358 3DSC 5351 4IMG 5924 DSC 5253
DSC 5254 DSC 5265 DSC 5266 DSC 5267
DSC 5270 DSC 5271 DSC 5273 DSC 5274
DSC 5278 DSC 5279 DSC 5281 DSC 5282
DSC 5287 DSC 5290 DSC 5292 DSC 5293
DSC 5296 DSC 5305 DSC 5310 DSC 5312
DSC 5313 DSC 5315 DSC 5321 DSC 5322
DSC 5334 DSC 5353 DSC 5360 DSC 5366
DSC 5367 DSC 5368 DSC 5370 DSC 5378
DSC 5382 IMG 5689 IMG 5692 IMG 5729
IMG 5762 IMG 5764 IMG 5798 IMG 5825
IMG 5829 IMG 5838 IMG 5897 IMG 5936
IMG 5946 IMG 5951 IMG 5952 IMG 5957
IMG 5960 IMG 5965 IMG 5972 IMG 5975
IMG 5978 IMG 5995 IMG 5999 IMG 6007
IMG 6016 IMG 6027 IMG 6028 IMG 6029
IMG 6037 IMG 6044 IMG 6050 IMG 6060
IMG 6064 IMG 6068 IMG 6072 IMG 6075